Structuur van
Zone

  • De theoretische lesinhouden – wat leerlingen moeten kennen – worden op een overzichtelijke manier weer­gegeven: één dubbele pagina per hoofdstuk.
  • De groene begrippen zijn belangrijk; leerlingen moeten ze begrijpen.

Themapagina

Lespagina's

uit: Zone 2 

uit: Zone 2 

Elke dubbele pagina met lesinhoud wordt gevolgd door een dubbele opdrachtenpagina – wat leerlingen moeten kunnen. Daarop worden de vaardigheden die bij het hoofdstuk horen een eerste keer ingeoefend. Samen met de theoretische lesinhouden vormen ze de basisleerstof van een hoofdstuk.

Het leerdoel dat bereikt wordt door het maken van een opdracht, staat telkens boven de opdracht.

Rechts onderaan de dubbele opdrachtenpagina’s staat telkens:

  • een samenvatting;
  • een differentiatie-kader dat doorverwijst naar oefeningen. Daar kan jij of je leerling aanduiden op welk niveau verder ingeoefend kan worden. 
  • Het        geeft aan welke verdiepende inhouden verderop in het thema aangebracht kunnen worden. Die verdiepende doelen worden heel duidelijk gescheiden van de basis­leerstof zodat leerlingen daarin niet verloren lopen.

Opdrachtenpagina’s

Uit: Zone 2

Op de opdrachtenpagina’s staan verwijzingen naar fiches. Zo kun je die vaardigheden integreren in je les zodat leerlingen vaardig­heden binnen een context aanleren.

Uit: Zone 1

Uit: Zone 1