Activatie via code vooraan in het leerwerkboek.

Digiboek

 • een online versie van het leerwerkboek

Audiovisuele bronnen

 • animaties
 • aanvullend fotomateriaal

Evaluatie

 • Test jezelf online met directe feedback

Hulpmiddelen

 • geanimeerde synthese per thema

Pelckmans Portaal met digiboek voor de leerling

Leerwerkboek

met portfolio

Het totaalpakket van Zone

Voor de leerling

Digitaal bordboek 

 • een online versie van het leerwerkboek met oplossingen

Aanpak en doelen

 • jaarplanning
 • materiaallijst
 • overzicht eindtermen die aan bod komen in Zone 1 en Zone 2
 • overzicht leerplandoelen Katholiek Onderwijs Vlaanderen die aan bod komen in Zone 1 en Zone 2
 • overzicht leerplandoelen officieel onderwijs die aan bod komen in Zone 1 en Zone 2

Audiovisuele bronnen

 • animaties
 • aanvullend fotomateriaal

Pelckmans Portaal met digitaal bordboek
voor de leerkracht

Handleiding
 • Deel 1: Toelichting bij de methode
 • Deel 2: Handleiding bij de lessen
Het totaalpakket van Zone

Voor de leerkracht

Andere bronnen

 • aanvullende        lessen

Oefeningen en opdrachten

 • Test jezelf online: leerlingvolgsysteem
 • oplossingen Test jezelf 1 per thema
 • oplossingen Test jezelf 2 per thema
 • activerende werkvormen

Hulpmiddelen

 • taalondersteuning bij Test jezelf 1 per thema
 • taalondersteuning bij Test jezelf 2 per thema
 • geanimeerde synthese per thema

Evaluatie

 • evaluatievragen per thema

Activatie via code vooraan in de handleiding.