Comfortabel lesgeven is van groot belang. Bij het uitdenken, ontwikkelen of verfijnen van lesmethodes denken wij niet alleen aan de leerlingen en hun vaardigheden. We willen Zone ook afstemmen op jou als leerkracht. Jij maakt er tenslotte een boeiend verhaal van.

Handleiding

Centraal in de handleiding staat het leerwerkboek mét oplossingen. In de marges staan verschillende rubrieken die telkens met een kleur worden aangeduid:

  • eindtermen en leerplandoelen
  • voorstel tot jaarplan
  • didactische tips
  • alternatieve werkvormen
  • achtergrondinformatie
  • praktische tips ter voorbereiding van de les

uit: Zone 1 Handleiding