Daag echt élke leerling
uit met Zone

      Menu
Na het einde van de ‘verplichte’ inhouden kun je een keuze maken uit het        menu. Je kunt deze extra inhouden op verschillende manieren inzetten tijdens je lessen. Sterke leerlingen of klassen kunnen er zelfstandig of in klasverband mee aan de slag, leerlingen kunnen op basis van interesse een        onderwerp kiezen waarover ze meer willen weten, je kunt een selectie maken van de        onderwerpen die je tijdens je lessen of in een bepaalde klas wilt behandelen …

Veel mogelijkheden tot samenwerken
Heel wat opdrachten kunnen individueel, per twee of in kleine groepjes gemaakt worden. Die opdrachten bieden mogelijkheden om te differentiëren tussen en binnen klassen.

Test jezelf
Aan het einde van elk thema vind je twee oefeningenreeksen. Test jezelf 1 biedt vragen van dezelfde moeilijkheidsgraad als de opdrachten in het thema zelf. In Test jezelf 2 gaan we een stapje verder. De oefeningen zijn van een hogere moeilijkheidsgraad.

Differentiatie in het leerwerkboek

Naast de in kleur aangeduide leerstof die verder gaat dan de basis, kun je in de handleiding ook de doelen terugvinden waarover die leerstof gaat. Zo krijg je een goed overzicht van wat basisleerstof is en welke leerstof verder gaat. Met de differentiatietips in de handleiding laat je de lesaanpak beter aansluiten bij het profiel van je klasgroep, maar kun je ook binnen je klas differentiëren.

Differentiatie in de handleiding

uit: Zone 1 Handleiding

Op Pelckmans Portaal vinden je leerlingen bij elk thema een Test jezelf die ze zelfstandig kunnen maken. Daarbij wordt directe feedback gegeven.

Differentiatie op Pelckmans Portaal voor de leerling

Differentiatie op Pelckmans Portaal voor de leerkracht

Op Pelckmans Portaal kun je zien welke leerlingen de online oefeningen invulden en hoe ze daarop scoorden. Zo kun je een persoonlijke terug­koppeling maken naar een leerling met gerichte feedback op zijn of haar gemaakte fouten.

Bij elke Test jezelf die in het leerwerkboek staat, bieden we op Pelckmans Portaal een taal­ondersteuning aan. Zo kun je (taal)zwakke leerlingen een hulpmiddel aanbieden waarmee ze de Test jezelf kunnen invullen.

We bieden ook enkele activerende werkvormen aan op Pelckmans Portaal waarmee je in de klas kunt differentiëren.